Zadzwoń Infolinia

czynna 24 h, koszt zgodny z taryfą operatora

Faktury

Zasady wystawiania faktur za bilety okresowe na przejazdy pociągami spółki Arriva RP.

Informujemy, iż od 1 lipca 2021 roku wystawiony przez przewoźnika kolejowego bilet jednorazowy, niezależnie od odległości przejazdu, jest jednocześnie fakturą VAT. Za takie bilety nie są wystawiane osobne faktury.

Fakturę za bilety okresowe zakupione na przejazd pociągami Arriva RP na pokładzie pociągu bądź w kasie biletowej Arriva RP można uzyskać drogą korespondencyjną przez wysłanie wniosku o wydanie faktury, z załączonymi biletami na przejazd, na adres biura spółki Arriva RP w Toruniu (ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń lub [email protected]).

Wystawienie faktury za bilet sprzedany w kasie lub na pokładzie pociągu może nastąpić w terminie:

a) jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę lub dokonano dostawy towaru,

b) jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zapłatę,

c) jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15-go dnia od dnia zgłoszenia żądania.

Informujemy, iż zgodnie z art. 106b ust. 5, który został dodany do ustawy o VAT od 1 stycznia 2020 roku, faktury do paragonów, dla biletów zakupionych w kasach biletowych, dla przedsiębiorców mogą być wystawienia wyłącznie z numerem NIP nabywcy podanym w momencie zakupu biletu.