Zadzwoń Infolinia

czynna 24 h, koszt zgodny z taryfą operatora

18.07.2023

Kolejarze z ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych

Na początku czerwca br. w życie weszła Ustawa, która przewiduje że pracownicy kolei na stanowiskach: maszynista, prowadzący pojazdy kolejowe, dyżurny ruchu, nastawniczy, zwrotniczy, kierownik pociągu, ustawiacz, manewrowy, rewident taboru, automatyk, toromistrz, dróżnik przejazdowy, konduktor, pracownicy obsługi technicznej i utrzymania porządku wchodzący w skład obsady pociągu podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,  będą korzystać z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Co to oznacza w praktyce?

Szczególna ochrona prawna funkcjonariusza publicznego oznacza, że określone zachowanie sprawcy przestępstwa wobec funkcjonariusza publicznego jest zagrożone karą surowszą, niż takie samo zachowanie się sprawcy wobec innych osób.

Przykładowo: przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej popełnione wobec funkcjonariusza publicznego zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 i ścigane jest z urzędu (art. 222 Kodeksu karnego). To samo przestępstwo popełnione wobec innego pokrzywdzonego zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego (art. 217 Kodeksu karnego).

Takim podwyższonym statusem ochrony w czasie wykonywania obowiązków zawodowych objęci są również m.in.: policjanci, nauczyciele, ratownicy medyczni, lekarze.

Jaki jest cel nowej regulacji ?

Zgodnie z nowymi przepisami pracownicy obsługi pociągu są objęci prawem, które w sposób wzmocniony chroni ich nietykalność fizyczną oraz godność osobistą i zawodową w czasie pełnienia służby. Niezależnie od tego czy miałby być to atak fizyczny czy werbalny nowa regulacja ma na celu ograniczanie tego rodzaju incydentów ze strony pasażerów czy innych osób postronnych.