Zadzwoń Infolinia

czynna 24 h, koszt zgodny z taryfą operatora

Ulga 50% na 2024 rok

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z ULGI 50%

Pracownicy jednostek sfery budżetowej1, którym pracodawca - na podstawie umowy zawartej z pasażerskimi przewoźnikami kolejowymi, wykupił ulgową usługę transportową z ulgą 50% (UUT-50) na rok 2024.

Z KIM MOŻNA SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWIE WYKUPU ULGI 50%

Z Zespołem Sprzedaży Produktów Specjalnych PKP Intercity S.A. - mail: [email protected]

JAKI DOKUMENT UPRAWNIA DO ULGI 50%

Uprawnienia do korzystania z ulgi 50% poświadcza ważna legitymacja, wg wzoru H-1096, wydana na rok 2024.

GDZIE MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z ULGI 50%

PRZEWOŹNIK STRONA INTERNETOWA KLASA POCIĄGI RODZAJE BILETÓW Z ULGĄ 50%2
Arriva RP Sp. z o.o. www.arriva.pl 2 osobowe
 • jednorazowe

 • odcinkowe miesięczne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)

z wyłączeniem pociągów objętych taryfą specjalną oraz wg niektórych ofert pozataryfowych i specjalnych

Koleje Dolnośląskie S.A. www.kolejedolnoslaskie.pl 2 osobowe
 • jednorazowe

 • tygodniowe odcinkowe imienne

 • miesięczne odcinkowe imienne

 • miesięczne sieciowe imienne

(z wyłączeniem pociągów "KD Premium", w tym połączenia "Pociąg do Kultury" oraz pociągów specjalnych "KD Specjal")

Koleje Małopolskie Sp. z o.o. www.kolejemalopolskie.com.pl 2 osobowe
 • odcinkowe miesięczne imienne

Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o. www.mazowieckie.com.pl 2 osobowe
 • jednorazowe

 • strefowe czasowe KM

 • okresowe imienne, uprawniające do wielokrotnych przejazdów:

 1. strefowe KM (miesięczne i kwartalne)
 2. odcinkowe (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne)
 3. sieciowe KM (dobowe KM, 3-dniowe KM, miesięczne, kwartalne, roczne)

z wyłączeniem opłat za bilety jednorazowe i okresowe wg ofert/taryf specjalnych podanych do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty dla przejazdów pociągami KM

Koleje Śląskie Sp. z o.o. www.kolejeslaskie.pl 2 osobowe
 • jednorazowe

 • okresowe odcinkowe (miesięczne, kwartalne)

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. www.koleje-wielkopolskie.com.pl 2 osobowe
 • jednorazowe

 • okresowe odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)

 • sieciowe miesięczne imienne

Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. www.lka.lodzkie.pl 2 ŁKA, ŁKA Sprinter
 • jednorazowe

 • strefowe czasowe

 • strefowe okresowe imienne (miesięczne, kwartalne)

 • odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)

PKP Intercity S.A. www.intercity.pl 1 i 2 TLK, IC, EIC, EIP
 • jednorazowe

 • odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)

 • Karty Intercity imienne (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne)

 • Karty Intercity na okaziciela (półroczne i roczne)

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. www.skm.pkp.pl 2 osobowe
 • jednorazowe

 • odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne)

Polregio S.A. www.polregio.pl 2 REGIO, interREGIO, superREGIO
 • jednorazowe

 • odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)

 • sieciowe imienne (miesięczne)

z wyłączeniem taryfy RAZEM oraz niektórych ofert pozataryfowych i specjalnych

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. www.wkd.com.pl 2 osobowe
 • jednorazowe strefowe czasowe

 • okresowe odcinkowe imienne (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne)

 

1 Należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1872 ze zm.) oraz Ministerstwo Obrony Narodowej w stosunku do żołnierzy zawodowych

2 Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach korzystania z tej ulgi zamieszczone są w przepisach, które obowiązuje u danego przewoźnika.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ulgowej usługi transportowej 50% znajdują się w § 28 i 29 Taryfy Przewozowej Arriva (TAR).