Zadzwoń Infolinia

Opłata 2,08 zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Umowa 50%

W pociągach regionalnych Arriva honorowane są bilety z ulgą handlową 50% dla osób, którym pracodawca na podstawie umowy zawartej z przewoźnikami kolejowymi wykupił usługę transportową.

 

ZAKRES WAŻNOŚCI

Z ulgą handlową 50% dostępne są bilety jednorazowe oraz odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne).

 

WARUNKI STOSOWANIA

Uprawnienia do ulgowych przejazdów poświadcza legitymacja (po prawidłowym jej wypełnieniu i ostemplowaniu przez nabywcę oraz podpisaniu przed posiadacza) wskazana w umowie, ważna w dniu przejazdu.

 

OPŁATY

Bilety jednorazowe i odcinkowe imienne z ulgą 50% wystawiane są z taryfy REGIO.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ulgi handlowej 50% znajdują się w § 28 i 29 Taryfy Przewozowej Arriva (TAR).