Zadzwoń Infolinia

Opłata 2,08 zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Prawa pasażera

PRAWA PASAŻERÓW W ZASIĘGU RĘKI

 

W przypadku, gdy istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać, że opóźnienie przyjazdu do miejsca przeznaczenia przekroczy 60 minut w stosunku do umowy transportu, pasażer otrzymuje natychmiast wybór pomiędzy:

a) zwrotem pełnego kosztu biletu na warunkach, na jakich został opłacony, za część lub części niezrealizowanej podróży oraz za część lub części już zrealizowane, jeżeli taka podróż jest już bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży, wraz z zapewnieniem w odpowiednich przypadkach połączenia powrotnego do miejsca wyjazdu w najbliższym dostępnym terminie; albo

b) kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w najbliższym dostępnym terminie; albo

c) kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera.

 

Informacje dotyczące praw pasażerskich znajdują się w poniższych aktach prawnych:

  • Rozporządzenie (WE) NR 1371/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.Urz.UE L 315 z 03.12.2007).

  • Sprostowanie do wym. rozporządzenia Nr 1371/2007 (Dz.Urz.UE L 2009.70.47).

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  (Dz.U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94 z późn zm.).

  • Ustawa z 25 czerwca 2009 o zmianie Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 214 poz. 1658).

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek i postępowania reklamacyjnego (Dz.U. Nr 38, poz. 266).

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz U Nr 117, poz 683).

Krajowe oraz unijne akty prawne związane z transportem kolejowym znajdują się na stronie Urzędu Transportu Kolejowego TUTAJ