Zadzwoń Infolinia

Opłata 2,08 zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Najczęściej zadawane pytania

Wszystkie rodzaje biletów na przejazd pociągami Arriva RP są do nabycia w naszych kasach biletowych w Bydgoszczy Głównej, Grudziądzu, Świekatowie, w automatach biletowych w Chełmży, Tucholi, Toruniu Wschodnim, u obsługi na pokładzie naszych pociągów, a także w kasach Przewozów Regionalnych na terenie całej Polski. Dodatkową możliwością nabycia biletu na pociąg Arriva RP jest zakup mobilny przez telefon komórkowy dzięki aplikacjom SkyCash oraz moBILET.

SkyCash umożliwia zakup biletów jednorazowych przez telefon komórkowy  w relacji Bydgoszcz – Grudziądz, Toruń - Grudziądz oraz Bydgoszcz - Chełmża (wkrótce kolejne trasy). Aplikacja do pobrania na www.skycash.com.

Opłaty dodatkowe za wydanie biletu w pociągu nie są pobierane od podróżnych rozpoczynających podróż na stacjach, na których nie ma punktu odprawy podróżnych lub jest on nieczynny.

Opłaty wynoszą:

Wydanie biletu na przejazd/przewóz  – 5,00 zł.

Legalizację biletu oraz skasowanie biletu – 3,00 zł

Tak, Arriva honoruje bilety zakupione w kasach Polregio i w kasach PKP Intercity sprzedających bilety na rzecz Polregio, jak również Polregio honorują bilety sprzedane przez przewoźnika Arriva.

Honorowane są następujące rodzaje biletów:

 1. jednorazowe i okresowe z ulgami ustawowymi i handlowymi,
 2. dla uczestników przejazdów grupowych,
 3. REGIO Karnet ważny na pociągi osobowe,       
 4. REGIO Karnet ważny we wszystkich pociągach,
 5. turystyczny ważny tylko w pociągach osobowych,
 6. turystyczny ważny we wszystkich pociągach,
 7. Ty i raz, dwa, trzy,
 8. REGIO karta.

UWAGA! W pociągach Arriva RP  nie są honorowane bilety z ulgami 80% i 99% (ulgi dla pracowników kolei i ich rodzin). W pociągach komercyjnych uruchamianych przez Arriva RP, w ofercie "Multi Plaża" na trasie Bydgoszcz Gł. – Gdańsk Gł. – Władysławowo – Hel nie są honorowane bilety (w tym turystyczny) ani oferty innych przewoźników.

Oczywiście tak. Posiadając dokument uprawniający do zniżki ustawowej mogą Państwo nabyć bilet w odpowiednio niższej cenie.

Kupując bilet w kasie lub na pokładzie pociągu na trasę obsługiwaną przez obydwu przewoźników  wystarczy nabyć jeden bilet na cały przejazd, pod warunkiem, że podróż pociągiem Polregio odbywa się w pociągu REGIO (wcześniej osobowe), opłata taryfowa pobierana jest jak za przejazd pociągiem jednego przewoźnika. Można powiedzieć, że jest to tak jakby bilet "łączony".

W praktyce, przy nabyciu biletu w normalnej cenie (a więc bez uprawnienia do zniżki) na przejazd z Bydgoszczy Głównej do Grudziądza przez Toruń (113 km) zapłacicie Państwo 17,70 zł  (plus 5,00 zł w ramach opłaty za zakup biletu w pociągu, jeśli czynna tam była kasa biletowa), unikając dwóch odrębnych stawek:

Bydgoszcz Gł. - Toruń Gł. (51 km) 8,70 zł + Toruń Gł. - Grudziądz (62 km) 10,30 zł = 19,00 zł.

W ten sposób oszczędność wyniesie 1,30 zł.

 

Podróżnemu, który rozpoczyna przejazd w pociągu Arriva RP i który zaznaczy że będzie kontynuował podróż pociągiem uruchamianym przez PKP Intercity, a czas na przesiadkę jest krótszy niż 15 minut, wydajemy bilet na przejazd z adnotacją „Zmiana przewoźnika”, co zwalnia go od uiszczania opłaty za wydanie biletu na pokładzie pociągu PKP Intercity, na który się przesiada.

Podobnie jeśli podróżny kontynuuje podróż pociągiem uruchamianym przez Arriva RP i posiada bilet z adnotacją „Zmiana przewoźnika” jest zwolniony z opłaty za wydanie biletu na pokładzie naszego pociągu.

Ponadto na bilecie znajdą Państwo również informację o tzw. stacjach stycznych, które informują o wyznaczonych granicach obszaru działania spółek Arriva i Polregio.

Z korzystania z oferty przejazdów grupowych uprawnione są grupy zorganizowane przez szkoły, uczelnie, biura podróży, zakłady pracy, parafie, zrzeszenia, placówki opiekuńcze, złożone co najmniej z 10 osób, nie wliczając jednak przewodników.

Opłatę za przejazd grupy pobiera się według oferty RAZEM, za rzeczywistą liczbę uczestników grupy.
Z bezpłatnego przejazdu korzystają przewodnicy grup, pod warunkiem że ich liczba nie przekracza jednego przewoźnika na każde 10 osób płacących za przejazd. Uczestnikom przejazdów grupowych przysługują również ulgi ustawowe, zgodnie z dokumentem poświadczającym dane uprawnienie.

Zgodnie z powyższą regułą, grupa 20-osobowa, która zakupi 20 biletów otrzyma dodatkowo 2 bilety bezpłatne dla przewodników, grupa 30-osobowa odpowiednio 3 bilety itd.

Organizatora przejazdu prosimy o zgłoszenie przejazdu:

drogą e-mailową na adres info.kolej@arriva.pl

bądź

telefonicznie: pod numerem 56 621 22 26 (czynne w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00)

na co najmniej 48 godzin przed planowanym wyjazdem ze względu na możliwe przepełnienie wagonów (na przykład w godzinach szczytu - tj. dojazdu do szkoły/pracy i z powrotem).

Dyspozytor po otrzymaniu zgłoszenia przeanalizuje pojemność pociągu, którym zamierza podróżować grupa i w zależności od wyników tej analizy:

        a)    zaakceptuje złożony wniosek,

        b)    zaproponuje inną (możliwie zbliżoną) godzinę odjazdu,

        c)    odmówi zgody na przejazd grupy.

W przypadku przejazdu grupowego odbywającego się pociągami dwóch przewoźników Polregio i Arriva, należy:

a) złożyć pisemne zgłoszenie przejazdu grupy (mailem na info.kolej@arriva.pl lub pod numerem 56 621 22 26 na co najmniej 48 godzin przed planowanym wyjazdem ze względu na możliwe przepełnienie wagonów (na przykład w godzinach szczytu - tj. dojazdu do szkoły/pracy i z powrotem),

b) po przyjęciu i zaakceptowaniu zgłoszenia przejazdu grupy, otrzymają Państwo numer zgody na dany przejazd grupy pociągiem Arriva,

c) udając się z numerem zgody do kasy Polregio otrzymają Państwo jeden bilet na całą trasę przejazdu grupy.

Bilety należy zwracać do przewoźnika, u którego dokonali Państwo zakupu. Jeśli np. nabyli Państwo bilet w kasie Arriva, zwrotu można dokonać w kasie Arriva. Jeśli nie mają Państwo możliwości zwrotu biletu w jednej z naszych kas, zwrotu dokonujemy w drodze reklamacji wysłanej w formie pisemnej na adres naszego biura w Toruniu.

Przede wszystkim, proszę się nie martwić. Nasi konduktorzy i kierownicy pociągu mają uważne oko na pozostawione przedmioty i niezwłocznie przekazują je do Biura Obsługi Klienta w Toruniu.

Rower można przewieźć:

 1. w przedziale przystosowanym do przewozu roweru,
 2. w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub ostatnim przedsionku ostatniego wagonu
  w składzie pociągu,
 3. w przedziale lub w wyznaczonym miejscu dla podróżnego z większym bagażem ręcznym,

przy zastrzeżeniu, iż nie zaistnieją szczególne okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru
i swobodne jego wprowadzenie oraz ustawienie roweru w pociągu między innymi wysoka frekwencja podróżnych.

Bilet na przewóz roweru – relacje i termin ważności biletu na przewóz roweru warunkuje rodzaj posiadanego biletu na przejazd, do którego został wydany. Cena biletu na przewóz roweru pod opieką podróżnego jest zryczałtowana i wynosi 5,50 zł.

UWAGA! W pociągach uruchamianych w ofercie „Multi Plaża” na trasie Bydgoszcz Gł. – Gdańsk Gł. – Władysławowo – Hel oraz w autobusach Kolejowej Komunikacji Zastępczej obowiązuje zakaz przewozu roweru.