Zadzwoń Infolinia

Opłata 2,08 zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Ulgi przejazdowe

ULGI USTAWOWE

We wszystkich pociągach uruchamianych przez Arriva RP obowiązują ulgi ustawowe, w tym te najpopularniejsze:

  • ulga dla nauczycieli (33% na bilety jednorazowe oraz okresowe),

  • ulga na Kartę Dużej Rodziny (37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety okresowe),

  • ulga szkolna (37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety okresowe),

  • ulga studencka (51% na bilety jednorazowe i okresowe),

  • ulga dla dzieci do 4 roku życia (100% na bilety jednorazowe).

Przypominamy, że do uzyskania zniżek z tytułu ulg ustawowych, niezbędne jest posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulg. Wykaz odpowiednich dokumentów możne znaleźć np. na stronie www.ulgi-ustawowe.pl/dokumenty-uzyskanie-ulgi

ULGI HANDLOWE

Podróżując pociągiem Arriva RP mogą Państwo skorzystać również z ulg o charakterze handlowym o wymiarach 50% oraz 55%. Przysługują one pracownikom, których zakłady pracy zakupiły uprawnienia do ulgowych przejazdów, na podstawie odrębnie zawartych umów z przewoźnikiem kolejowym. Bilety z ulgami handlowymi 50% i 55% wystawiane są na podstawie taryfy REGIO.

Przykładem ulgi handlowej jest oferta „Sami Swoi 55” dla pracowników zakładów pracy z branży kolejowej, objętych porozumieniem z Arriva RP.

UWAGA!

Przypominamy, że w pociągach uruchamianych przez Arriva RP nie obowiązują bilety z ulgami kolejowymi 70%, 80% oraz 99%.

W razie wątpliwości lub pytań zachęcamy do kontaktu przez formularz kontaktowy lub infolinię.