Zadzwoń Infolinia

koszt za minutę połączenia zgodny z taryfą operatora

Ulga 50% na 2023 rok

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z ULGI 50%

Pracownicy jednostek sfery budżetowej1, którym pracodawca - na podstawie umowy zawartej z pasażerskimi przewoźnikami kolejowymi, wykupił ulgową usługę transportową z ulgą 50% (UUT-50) na rok 2023.

JAKI DOKUMENT UPRAWNIA DO ULGI 50%

Uprawnienia do ulgi poświadcza ważna legitymacja, wg wzoru H-1096, wydana na rok 2023.

GDZIE MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z ULGI 50%

PRZEWOŹNIK STRONA INTERNETOWA KLASA POCIĄGI RODZAJE BILETÓW Z ULGĄ 50%2
Arriva RP Sp. z o.o. www.arriva.pl 2 osobowe
 • jednorazowe
 • odcinkowe miesięczne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)

z wyłączeniem pociągów objętych taryfą specjalną oraz wg niektórych ofert pozataryfowych i specjalnych

Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o. www.mazowieckie.com.pl 2 osobowe
 • jednorazowe
 • strefowe czasowe KM
 • okresowe imienne, uprawniające do wielokrotnych przejazdów:
 1. strefowe KM (miesięczne i kwartalne)
 2. odcinkowe (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne)
 3. sieciowe KM (dobowe KM, 3-dniowe KM, miesięczne, kwartalne, roczne)

z wyłączeniem opłat za bilety jednorazowe i okresowe wg ofert/taryf specjalnych

Koleje Śląskie Sp. z o.o. www.kolejeslaskie.pl 2 osobowe
 • jednorazowe
 • okresowe odcinkowe (miesięczne, kwartalne)
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. www.koleje-wielkopolskie.com.pl 2 osobowe
 • jednorazowe
 • okresowe odcinkowe (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)
Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. www.lka.lodzkie.pl 2 ŁKA, ŁKA Sprinter
 • jednorazowe
 • strefowe czasowe
 • odcinkowe imienne
PKP Intercity S.A. www.intercity.pl 1 i 2 TLK, IC, EIC, EIP
 • jednorazowe
 • odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)
 • sieciowe imienne (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne)
 • sieciowe bezimienne (półroczne i roczne)
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. www.skm.pkp.pl 2 osobowe
 • jednorazowe
 • odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne)
Polregio S.A. www.polregio.pl 2 REGIO, interREGIO, superREGIO
 • jednorazowe
 • odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)
 • sieciowe imienne (miesięczne)

z wyłączeniem taryfy RAZEM oraz niektórych ofert pozataryfowych i specjalnych

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. www.wkd.com.pl 2 osobowe
 • jednorazowe strefowe czasowe
 • okresowe odcinkowe imienne (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne)

 

1 Należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1872 ze zm.) oraz Ministerstwo Obrony Narodowej w stosunku do żołnierzy zawodowych

2 Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach korzystania z tej ulgi są w taryfach, regulaminach, ofertach/taryfach specjalnych, które obowiązują u danego przewoźnika

 

Szczegółowe informacje dotyczące ulgowej usługi transportowej 50% znajdują się w § 28 i 29 Taryfy Przewozowej Arriva (TAR).