Arriva PCC

Europejski Numer Alarmowy

Spółka Arriva RP w trosce o bezpieczeństwo swoich pasażerów aktywnie promuje numer alarmowy 112.

Europejski Numer Alarmowy 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Numer ten służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Można z niego korzystać zarówno z telefonów komórkowych jak i stacjonarnych, a usługa ta jest bezpłatna.

Europejski Numer Alarmowy 112 służy do zgłaszania sytuacji związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia, do których zaliczyć można m.in.:

  • pożary,
  • wypadki drogowe,
  • przypadki użycia przemocy,
  • poważne uszkodzenie ciała,
  • kradzieże,
  • włamania,
  • inne nagłe sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu.

Pamiętaj!

Dzwoniąc na Europejski Numer Alarmowy 112 bez potrzeby, blokujesz linię alarmową osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Więcej informacji na temat Europejskiego Numeru Alarmowego 112 znajdą Państwo na stronach internetowych Komisji Europejskiej.

Europejski Numer Alarmowy 112
Europejski Numer Alarmowy 112
FacebookInstagram ArrivaTwitter
Copyright Arriva 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone