Arriva PCC

Dane spółki

Arriva RP Sp. z o. o.

ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń

tel. 56 621 22 22

sekretariat.rp@arriva.pl

www.arriva.pl

 

Biuro w Warszawie:

ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa

tel. 22 820 60 00, fax 22 820 60 05

sekretariat@arriva.pl

 

KRS 0000290693 Sąd Rejonowy dla miasta Toruniu VII Wydział Gospodarczy

REGON 14 111 25 63     

NIP 701 009 24 09     

Kapitał zakładowy spółki 10 000 000,00 zł.

FacebookInstagram ArrivaTwitter
Copyright Arriva 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone