Arriva PCC

Kim jesteśmy

Arriva RP Sp. z o.o. jest częścią grupy Arriva, należącej do Deutsche Bahn. Arriva jest wiodącym ogólnoeuropejskim operatorem na rynku usług transportowych, zatrudniającym około 54 500 pracowników i prowadzącym działalność w 14 krajach Europy.

Działając w Czechach, Danii, Węgrzech, we Włoszech, Holandii, Polsce, Portugalii, Słowacji, w Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii Arriva realizuje każdego roku ponad 2,2 miliard przewozów pasażerskich.

Arriva RP Sp. z o.o. (dawniej: Arriva PCC Sp. z o.o.) to pierwszy prywatny pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce, świadczący usługi na masową skalę. Wieloletnie doświadczenie Arriva w transporcie publicznym na rynkach europejskich zaowocowało w 2007 roku zwycięstwem w przetargu na wykonywanie przewozów pasażerskich obejmujących linie spalinowe w województwie kujawsko-pomorskim. Stanowi to blisko 40% połączeń pasażerskich w tym regionie.

Arriva rozpoczyna obsługę pasażerskich linii kolejowych w województwie kujawsko-pomorskim w północno-zachodniej Polsce w 2007 roku na podstawie pierwszej tego rodzaju umowy w Polsce w branży prywatnego transportu kolejowego.

10 grudnia 2010 spółka przedłużyła tę umowę na kolejne 10 lat. Umowa usług kolejowych obejmuje około 100 stacji i przewóz ponad 2 milionów pasażerów rocznie.

W dniu 15 grudnia 2013 roku spółka Arriva RP z sukcesem rozpoczęła realizację nowych zadań przewozowych na liniach zelektryfikowanych w województwie kujawsko - pomorskim realizując ponad 70% regionalnych przewozów kolejowych w tym regionie. W ramach tego kontraktu zapewniała obsługę w relacjach z Torunia do Jabłonowa Pomorskiego i Kutna oraz z Bydgoszczy do Laskowic Pomorskich i Piły. 

W ramach całości swojej działalności, do obsługi zadań wykonywanych na liniach spalinowych, spółka wykorzystuje 31 pojazdów, obsługuje ponad 100 przystanków i stacji oraz wykonuje  ponad 2 miliony kilometropociągów rocznie, zatrudniając przy tym 250 osób.

Terenem naszej działalności są niezelektryfikowane linie kolejowe województwa kujawsko-pomorskiego, a częściowo także województw pomorskiego i mazowieckiego. Dowozimy podróżnych do dużych ośrodków miejskich takich jak Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, a także w malownicze zakątki naszego województwa - Bory Tucholskie oraz Pojezierze Brodnickie. 

JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG    

Przykładamy olbrzymią wagę do zapewnienia wysokiego poziomu komfortu podróży naszymi pociągami, zarówno w klimatyzowanych autobusach szynowych PESA, jak i odnowionych duńskich składach typu MR z miękkimi, wygodnymi siedzeniami. Tabor utrzymywany jest w czystości. Nasi pasażerowie mogą też zawsze liczyć na uśmiech i pomoc ze strony profesjonalnie przeszkolonych kierowników pociągów oraz konduktorów. Zadowolenie z dobrej jakość świadczonych przez nas usług potwierdzają badania pasażerów przeprowadzone przez dr Michała Beima z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

EFEKTYWNOŚĆ

Prywatny przewoźnik kolejowy znacznie lepiej i efektywniej gospodaruje zarządzanym taborem w porównaniu do przewoźników państwowych. Niebagatelne oszczędności są również uzyskiwane dzięki znacznie skromniejszej administracji. Naszym celem jest pokazanie jak znaczącą poprawę w standardzie usług można uzyskać dzięki liberalizacji kolejowych przewozów pasażerskich

INNOWACYJNOŚĆ

Arriva RP jest liderem we wprowadzaniu nowoczesnych kanałów dystrybucji biletów – niemal 100% sprzedaży na pokładzie pociągów odbywa się przy użyciu szybkich, mobilnych terminali CASIO (pozwalających również na sprzedaż biletów miesięcznych). Sukcesywnie wprowadzamy również nowoczesne automaty biletowe, a także możliwość nabywania biletów poprzez telefon komórkowy za pomocą systemu moBILET. Tworzymy też spójny system rozliczania sprzedaży za pomocą wpłatomatów dla drużyn konduktorskich.

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników jest najważniejsze. Zasady bezpieczeństwa wpisane są w procedury operacyjne i stanowią fundament naszych wartości. Jesteśmy poddawani okresowym wewnętrznym audytom w zakresie bezpieczeństwa i standardów operacyjnych.

Staramy się zminimalizować negatywny wpływ na środowisko wywierany przez naszą działalność. Zwracamy uwagę na korzyści dla środowiska wynikające z transportu publicznego, zachęcając do korzystania tych usług. Im więcej osób podróżuje pociągami, tym mniej pojazdów znajduje się na ulicach, a tym samym system transportu publicznego działa sprawniej, co optymalizuje zużycie paliw i redukuje emisję spalin.

 

FacebookInstagram ArrivaTwitter
Copyright Arriva 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone