Arriva PCC

Faktury

Zasady wystawiania faktur za bilety na przejazdy pociągami spółki Arriva RP.

Fakturę za bilety zakupione na przejazd pociągami Arriva RP na pokładzie pociągu bądź w kasie biletowej Arriva RP można uzyskać drogą korespondencyjną  przez wysłanie wniosku o wydanie faktury, z załączonymi biletami na przejazd, na adres biura spółki Arriva RP w Toruniu.

Wystawienie faktury za bilet sprzedany w kasie lub na pokładzie pociągu może nastąpić w terminie:

a) jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę lub dokonano dostawy towaru,

b) jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiacu, w którym otrzymano zapłatę,

c) jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania.

Uwaga! Informujemy, iż zgodnie z art. 106b ust. 5, który został dodany do ustawy o VAT od 1 stycznia 2020 roku, faktury do paragonów, dla biletów zakupionych w kasach biletowych, dla przedsiębiorców mogą być wystawiane wyłącznie z numerem NIP nabywcy podanym w momencie zakupu biletu. 

FacebookInstagram ArrivaTwitter
Copyright Arriva 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone