Arriva PCC

Faktury

Zasady wystawiania faktur za bilety na przejazdy pociągami spółki Arriva RP.

Fakturę za bilety zakupione na przejazd pociągami Arriva RP na pokładzie pociągu bądź w kasie biletowej Arriva RP można uzyskać:

- bezpośrednio w kasie biletowej spółki Arriva RP (kasy biletowej znajdują się w Bydgoszczy, Grudziądzu oraz Świekatowie)

- drogą korespondencyjną  przez wysłanie wniosku o wydanie faktury, z załączonymi biletami na przejazd, na adres  biura  spółki Arriva RP w Toruniu.

Wystawienie faktury za bilet sprzedany w kasie lub na pokładzie pociągu może nastąpić bezpośrednio po sprzedaży (w przypadku pociągu, gdzie znajduje się kasa Arriva RP) lub w terminie:

a) jeżeli żadanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę lub dokonano dostawy towaru,

b) jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiacu, w którym otrzymano zapłatę,

c) jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania

FacebookInstagram ArrivaTwitter
Copyright Arriva 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone