Arriva PCC
2013-06-27

Arriva otrzymała tytuł „Rzetelni w Biznesie”

Z przyjemnością informujemy, że spółka Arriva RP została uhonorowana tytułem „Rzetelni w Biznesie”.

Dokonania Uczestników Programu „Rzetelni” zostały poddane ocenie przez Radę Programową, w skład której weszli przedstawiciele instytucji sprawujących patronat nad przedsięwzięciem, a także przedstawiciele świata polityki i biznesu. Dzięki ich wiedzy i zaangażowaniu przyznane zostały Certyfikaty będące uhonorowaniem pracy Laureatów.

Uczestnicy Programu „Rzetelni” to podmioty godne zaufania, które w sposób profesjonalny i rzetelny wywiązują się ze swoich zobowiązań, nie tylko względem swoich klientów, kontrahentów, ale także względem swoich pracowników. Tytułem nagrodzone zostają przedsięborstwa, które świadome są praw, jakimi rządzi się otoczenie, w którym funkcjonują, podejmują działania na rzecz konkurencyjności na rynku przy pełnym poszanowaniu i respektowaniu zasad etycznych. Ważnym czynnikiem ich działalności jest oferowanie produktów czy świadczenie usług na wysokim poziomie, dlatego też kładą nacisk na rozwój poprzez inwestycje o charakterze innowacyjnym, jak również inwestycje w kadry. Wiedzą też doskonale, jak pozyskiwać i wykorzystywać środki z Unii Europejskiej, co przekłada się na efektywne zarządzanie i nie zapominają również o środowisku naturalnym. 

Pragniemy przypomnieć, iż jest to kolejne wyróżnienie przyznane spółce Arriva w ostatnich latach. Wcześniej uhonorowani zostaliśmy takimi tytułami jak: Firma Przyjazna Klientowi, Jakość Roku czy Dobra Firma.

 

 

 

Pani Dominika Żelazek, Członek Zarządu - Dyrektor Finansowa Arriva, podczas odbierania tytuł "Rzetelni"
Pani Dominika Żelazek, Członek Zarządu - Dyrektor Finansowa Arriva, podczas odbierania tytuł "Rzetelni"
FacebookInstagram ArrivaTwitter
Copyright Arriva 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone