Arriva PCC

Najczęściej zadawane pytania

Czy Arriva RP jest gotowa do realizacji nowych zadań przewozowych?

Działania przygotowywawcze do obsługi nowych linii przebiegają zgodnie z planem. Okres mobilizacji przewidywany w wstępnych założeniach miał trwać rok, ze względu na wydłużone postępowanie przetargowe, w pełnym wymiarze rozpoczął się kilka miesięcy temu i jest na zaawansowanym etapie.

Czy Arriva RP nie obawia się powtórki wydarzeń z grudnia 2012 z Śląska?

Nie obawiamy się. Zdajemy sobie sprawę, że zeszłoroczne wydarzenia ze Śląska mogą wpływać na zwiększenie obaw związanych z przejęciem linii przez nowego operatora. Wiedza i doświadczenie jakie zdobyliśmy przez ponad 5 lat działalności, pozwala przewidzieć nam ewentualne zagrożenia i przygotować się na nie. Ponadto naszą silną stroną jest znajomość rynku i lokalnej specyfiki przewozów jak również wsparcie i know-how pochodzące z naszej grupy kapitałowej.

Jaką liczbę taboru potrzebuje Arriva do obsługi nowych połączeń?

Do obsługi przejmowanych linii Arriva przewiduje uruchomianie 9 do 10 pojazdów szynowych w szczytach komunikacyjnych.

Czy umowa na świadczenie usług przewiduje użyczenie taboru przez Urząd Marszałkowski ?

Tak, zgodnie z umową Urząd Marszałkowski wydzierżawi spółce Arriva RP 4 pojazdy ED72:

ED72-001 (rok produkcji 1993), ED72-003 (rok produkcji 1993), ED72-007 (rok produkcji 1994) oraz ED72-020 (rok produkcji 1995). 

Czy do obsługi nowych połączeń przewidziane jest wsparcie taborowe z grupy DB ?

Na tym etapie okresu mobilizacyjnego oraz w kontekście rozstrzygnięć przetargu w województwie pomorskim, nie widzimy konieczności wsparcia taborowego ze strony grupy.

Oczywiście nie wykluczamy wykorzystania pojazdów z Niemiec w ogóle. Pojazdy typu 628.4. oczekują na świadectwo dopuszczenia do ruchu. Gwarancję takiego ewentualnego wsparcia mamy zapewnioną.

Czy planowane są inwestycje w nowy tabor do obsługi przejmowanych linii?

Inwestycje taborowe uzależniane są  od  rozwiązań systemowych w obszarze ogłaszania przetargów na realizację przewozów pasażerskich, a przede wszystkim od  długości zawieranych kontraktów. 10 letnia umowa jaką województwo kujawsko-pomorskie podpisało  ze spółką Arriva RP po wygranym przetargu w 2010 roku, pozwoliła na inwestycję 32 milionów złotych i zakup 4 nowoczesnych autobusów szynowych typu PESA 133. Długookresowe kontrakty, zawierane po otwartych i realnie  konkurencyjnych przetargach dają możliwość zakupu nowego taboru, poprawiając tym samym jakość, komfort podróży osób korzystających z usług kolei.  

Jaka taryfa cenowa będzie obowiązywała w pociągach Arriva RP obsługujących nowe linie ?

Taryfą bazową na nowych liniach będzie dotychczas obowiązująca REGIO. Zakres obowiązywania taryfy kujawsko -pomorskiej również nie ulegnie zmianie.

1. Osoba podróżująca w granicach obowiązywania taryfy kujawsko-pomorskiej poniesie opłatę za bilet zgodnie z taryfą kujawsko –pomorską

2. Osoba podróżująca w granicach obowiązywania taryfy REGIO (przejmowane linie poniesie opłatę za bilet zgodnie z taryfą REGIO

3. Osoba podróżująca między granicami obowiązywania dwóch taryf np. z Bydgoszczy Głównej do Grudziądza przez Laskowice Pomorskie poniesie opłatę za bilet zgodnie z Taryfą REGIO lub będzie miała możliwość skorzystania z obu stosowanych taryf, tam gdzie będzie to dla niej korzystneZaproponujemy podróżnym również oferty specjalne  na wybrane relacje. 

Jaka taryfa będzie obowiązywała na odcinkach wspólnych obsługiwanych przez Arriva w ramach oddzielnych umów?

Na odcinkach obsługiwanych przez Arriva w ramach dwóch różnych kontraktów tj. Toruń Główny – Toruń Wschodni oraz Bydgoszcz Główna – Maksymilianowo obowiązywać będzie taryfa kujawsko –pomorska.

Czy na przejazd pociągami uruchamianymi przez spółkę Arriva RP i Przewozy Regionalne trzeba będzie zakupić dwa oddzielne bilety?

Nie, zgodnie z obowiązującą do 31 grudnia 2015 roku umową o wzajemnym świadczeniu kolejowych usług przewozowych pomiędzy Arriva RP a Przewozy Regionalne, bilety na przejazd pociągami uruchamianymi przez Przewozy Regionalne klasy REGIO i Arriva są wzajemnie honorowane.

Czy na pokładach spółki Arriva RP będą honorowane bilety spółki PKP Intercity ?

Prowadzimy zaawansowane negocjacje o wzajemnej sprzedaży biletów ze spółką PKP Intercity. Przy obecnym systemie sprzedażowym bilety na przejazd pociągami uruchamianymi przez spółkę PKP Intercity nie są honorowane na pokładach pociągów osobowych Arriva RP.

Gdzie będzie można kupić bilety na przejazdy pociągami spółki Arriva RP?

Bilety na przejazd pociągami spółki Arriva RP będzie można zakupić:

  • w kasach spółki Arriva RP
  • na pokładach pociągów Arriva RP
  • w kasach spółki Przewozy Regionalne
  • w automatach biletowych spółki Arriva RP
  • za pomocą telefonu komórkowego poprzez aplikację moBILET (na wybranych relacjach)

FacebookInstagram ArrivaTwitter
Copyright Arriva 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone