Arriva PCC

Bez barier

Pomoc przy organizowaniu przejazdów osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz przy przemieszczaniu się w obrębie stacji/przystanku prosimy zgłaszać najpóźniej na 48 godzin przed planowanym odjazdem pociągu.

Infolinia dla osób niepełnosprawnych

56 663 79 22 - (czynna od poniedziałku do piątku oprócz świąt w godz. 8:00 - 16:00)

703 302 333 (koszt za minutę połączenia 2,08 zł brutoo; czynna 24 h / 365 dni w roku; usługę świadczy Progress Plus s.c.)

lub na adresy:

info.kolej@arriva.pl

sekretariat.rp@arriva.pl

Arriva RP Sp. z o.o.

Biuro w Toruniu

ul. Dąbrowskiego 8/24

87-100 Toruń

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEJAZDU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W sprawach pomocy (zgłoszenia) prosimy dzwonić pod wskazane numery telefonów Spółki, której pociągiem podróżny zamierza rozpocząć/odbyć przejazd. Pasażer jest zobowiązany stawić się na stacji przynajmniej 30 minut przed planowanym odjazdem pociągu.

W myśl Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym „osoba niepełnosprawna” lub „osoba o ograniczonej sprawności ruchowej” oznacza każdą osobę, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z transportu na skutek jakiejkolwiek niesprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej), upośledzenia lub niepełnosprawności umysłowej, lub każdej innej przyczyny niepełnosprawności, lub na skutek wieku, i której sytuacja wymaga specjalnej uwagi oraz dostosowania usług dostępnych dla wszystkich pasażerów do szczególnych potrzeb takiej osoby.

Osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej nie muszą zgłaszać obsłudze pociągu braku ważnego biletu na przejazd, a przy odprawie w pociągu wymienionych osób nie pobiera się opłaty za wydanie biletu w pociągu.

FacebookInstagram ArrivaTwitter
Copyright Arriva 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone