Arriva PCC

Ulgi przejazdowe

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym wykazem ulg przewozowych obowiązujących w pociągach Arriva RP wynikających z ustaw. Wykaz znajduje się tutaj.

Podróżując pociągiem Arriva RP mogą Państwo skorzystać również z ulg o charakterze handlowym o wymiarach 50% oraz 55%.  Przysługują one pracownikom, których zakłady pracy zakupiły uprawnienia do ulgowych przejazdów, na podstawie odrębnie zawartych umów z przewoźnikiem kolejowym.

Zwracamy uwagę na fakt, nie honorowania w pociągach Arriva RP ulg dla pracowników grupy PKP oraz ich rodzin o wymiarach 70%, 80% i 99%

UWAGA!

W pociągach podwykonywanych przez spółkę Arriva RP na rzecz przewoźnika Przewozy Regionalne, w odstępstwie od obowiązujących zasad,  nie będą honorowane bilety dla pracowników grupy PKP oraz ich rodzin z ulgą 70%, 80% oraz 99%.

Przypominamy, że osoba odbywająca przejazd na podstawie biletu ulgowego, zobowiązana jest posiadać w pociągu ważny dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z takiego przejazdu, który należy okazywać i wręczać osobom uprawnionym do kontroli, bez dodatkowego wezwania.  

W razie wątpliwości lub pytań zachęcamy do kontaktu przez formularz lub infolinię. 

FacebookInstagram ArrivaTwitter
Copyright Arriva 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone