Arriva PCC

Kontaktformular

Ziel unser Tätigkeit ist, das Niveau der für Sie erbrachten Dienstleistungen ständig zu verbessern.  Ein Beweis dafür, inwiefern es uns gelungen ist, dieses Ziel zu verwirklichen, ist ein zufriedener Kunde.

Deshalb freuen wir uns auf Ihre Kommentare, sowohl positive – die uns darüber informieren, dass wir auf dem guten Weg sind als auch negative – die uns Bereiche aufzeigen, die noch unserer Arbeit bedürfen. Konstruktive Kritik und Vorschläge Ihrerseits sind uns jederzeit herzlich willkommen.

Dank Ihnen können wir das Reisekomfort unserer Fahrgäste verbessern!

Bitte verwenden Sie das folgende Formular, um Ihre Bemerkungen zu beliebigen Themen zu äußern* - Pflichtfelder

  1. Administratorem danych osobowych jest Arriva RP Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy: 87-100 Toruń) przy ul. Dąbrowskiego 8/24.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z rozpatrzeniem i odpowiedzią na skargę/wniosek.
  3. Wysyłając dane przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na skargę/wniosek. Brak danych umożliwiających zidentyfikowanie (imię i nazwisko) oraz danych adresowych (e-mail lub adres korespondencyjny) uniemożliwiających skierowanie odpowiedzi na skargę/wniosek uniemożliwia ich przyjęcie i rozpatrzenie.
  4. Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Arriva RP Sp. z o.o., podmiotom świadczącym usługi hostingowe, usługi serwisowe, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi), podmiotom świadczącym usługi pocztowe celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji. W przypadku zgłoszenia, którego rozpatrzenie leży w kompetencjach innego podmiotu, Arriva RP Sp. z o. o. przekaże zgłoszenie do właściwego podmiotu o czym Pani/Pan zostaną poinformowani. Podmiotami tymi w szczególności mogą być przewoźnicy świadczący usługi kolejowego transportu pasażerskiego, operatorzy elektronicznych kanałów sprzedaży biletów
  5. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych) do wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po jego zakończeniu, jeżeli obowiązujące przepisy prawa do tego zobowiązują, przez czas wskazany w przepisach prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  8. Ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas Pana/Pani danych osobowych do organu odpowiedzialnego za ochronę danych.
  9. Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@arriva.pl lub za pośrednictwem powołanego przez spółkę Arriva RP Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: iodo@arriva.pl.
FacebookInstagram ArrivaTwitter
Copyright Arriva 2020 Alle Rechte vorbehalten