Zadzwoń Infolinia

czynna 24 h, koszt zgodny z taryfą operatora

Prawa pasażera

PRAWA PASAŻERÓW W ZASIĘGU RĘKI

 

W przypadku, gdy istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać, że opóźnienie przyjazdu do miejsca przeznaczenia przekroczy 60 minut w stosunku do umowy transportu, pasażer otrzymuje natychmiast wybór pomiędzy:

a) zwrotem pełnego kosztu biletu na warunkach, na jakich został opłacony, za część lub części niezrealizowanej podróży oraz za część lub części już zrealizowane, jeżeli taka podróż jest już bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży, wraz z zapewnieniem w odpowiednich przypadkach połączenia powrotnego do miejsca wyjazdu w najbliższym dostępnym terminie; albo

b) kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w najbliższym dostępnym terminie; albo

c) kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera.

 

Informacje dotyczące praw pasażerskich znajdują się w poniższych aktach prawnych:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 172 z 17 maja 2021 r.)

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  (Dz.U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94 z późn zm.).

  • Ustawa z 25 czerwca 2009 o zmianie Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 214 poz. 1658).

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek i postępowania reklamacyjnego (Dz.U. Nr 38, poz. 266).

Krajowe oraz unijne akty prawne związane z transportem kolejowym znajdują się na stronie Urzędu Transportu Kolejowego TUTAJ