Zadzwoń Infolinia

czynna 24 h, koszt zgodny z taryfą operatora

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SPÓŁKI ARRIVA RP

Arriva RP Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 8/24 , 87-100 Toruń („ARRIVA RP” lub „ADMINISTRATOR”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000290693 NIP: 701-00-92-409, REGON: 141112563.

Ostatnia aktualizacja: 23 maj 2018 roku

Spółka Arriva RP Sp. z o.o. w Toruniu (Arriva lub „my”) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Pana/Pani prywatności.

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) wraz z warunkami korzystania z naszej strony internetowej - http://www.arriva.pl („strona internetowa”) oraz wszelkimi innymi dokumentami, o których w niej mowa, służy wyjaśnieniu jakiego rodzaju informacje zbieramy, gdy Pan/Pani odwiedza naszą stronę internetową, określa podstawę, na której wszelkie dane osobowe, jakie gromadzimy od Pana/Pani albo jakie Pan/Pani nam przekazuje, będą przez nas przetwarzane.

Prosimy o uważne przeczytanie poniższego, aby zrozumieć nasz punkt widzenia i praktyki dotyczące Pana/Pani danych osobowych i sposobu, w jaki się z nimi obchodzimy. Odwiedzając http://www.arriva.pl albo udzielając informacji o sobie w okolicznościach opisanych poniżej, akceptuje Pan/Pani praktyki opisane w niniejszej polityce i wyraża Pan/Pani na nie zgodę.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych naszych Użytkowników strony internetowej, Kandydatów, Klientów, Dostawców i innych osób, z którymi możemy się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych Kandydatach lub które zostały wskazane jako kontakt. Aby uniknąć wątpliwości, jeżeli należysz do Personelu Arriva, dotyczy Cię Polityka prywatności Personelu Arriva dostępna na tablicach ogłoszeń w Arriva.

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje o następujących kwestiach:

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 2. SŁOWNICZEK

 3. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY I W JAKI SPOSÓB

 4. PLIKI COOKIES - CIASTECZKA

 5. JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE I JAKA JEST PODSTAWA DO ICH PRZETWARZANIA

 6. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NA PANA/PANI TEMAT

 7. ZATRZYMYWANIE DANYCH

 8. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

 9. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO INNYCH KRAJÓW

 10. AKTUALIZACJA NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA O PRYWATNOŚCI

 11. PRZYSŁUGUJĄCE PANU/PANI PRAWA DO OCHRONY DANYCH

 12. PYTANIA DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA O PRYWATNOŚCI

 13. ADMINISTRATOR DANYCH - JAK SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ