Zadzwoń Infolinia

czynna 24 h, koszt zgodny z taryfą operatora

Pomoc osobom z niepełnosprawnością

Pomoc przy organizowaniu przejazdów osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz przy przemieszczaniu się w obrębie stacji/przystanku prosimy zgłaszać najpóźniej na 24 godziny przed planowanym odjazdem pociągu.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny u dołu strony, pod numerem telefonu infolinii, na adres poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Infolinia dla osób niepełnosprawnych:

56 681 45 54 (całodobowa infolinia, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

56 661 20 33 (całodobowa infolinia, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

 

lub na adresy:

[email protected]
[email protected]

 

Biuro w Toruniu  - Arriva RP Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 8/24 87-100 Toruń

W sprawach pomocy (zgłoszenia) prosimy dzwonić pod wskazane numery telefonów Spółki, której pociągiem podróżny zamierza rozpocząć/odbyć przejazd. Pasażer jest zobowiązany stawić się na stacji przynajmniej 30 minut przed planowanym odjazdem pociągu.

Przez osobę niepełnosprawną lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej rozumie się każdą osobę, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z transportu na skutek jakiejkolwiek niesprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej), upośledzenia lub niesprawności umysłowej lub każdej innej przyczyny niesprawności lub na skutek wieku i której sytuacja wymaga specjalnej uwagi oraz dostosowania usług dostępnych dla wszystkich pasażerów do szczególnych potrzeb takiej osoby. Kryteria te spełniają np. osoby: na wózkach inwalidzkich, mające trudności z chodzeniem, podróżujące z dziećmi, z ciężkim lub nie poręcznym bagażem, w starszym wieku, niedowidzące i niewidzące, niedosłyszące i głuche, z ręka, noga w gipsie, poruszające się przy pomocy kul, laski, z upośledzeniem w zakresie komunikacji, niskiego wzrostu, obcokrajowców, kobiet w ciąży, dzieci itp.

W związku z powyższym,  wymienione osoby nie muszą zgłaszać obsłudze pociągu braku ważnego biletu na przejazd, a przy odprawie w pociągu wymienionych osób nie pobiera się opłaty za wydanie biletu w pociągu.

Zgłoszenie przejazdu osoby niepełnosprawnej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest Arriva RP Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy: 87-100 Toruń) przy ul. Dąbrowskiego 8/24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z realizacją zgłoszenia przejazdu osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej możliwości poruszania się. Wysyłając dane przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia wniosku o udzielenie przejazdu osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej możliwości poruszania się. Brak danych umożliwiających zidentyfikowanie (imię i nazwisko) oraz danych adresowych (e-mail lub adres korespondencyjny) uniemożliwiających skierowanie odpowiedzi na wniosek zgłoszenia przejazdu osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej możliwości poruszania się uniemożliwia jego przyjęcie i rozpatrzenie.

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tu.