Zadzwoń Infolinia

czynna 24 h, koszt zgodny z taryfą operatora

Zgłoszenie przejazdu osoby niepełnosprawnej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest Arriva RP Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy: 87-100 Toruń) przy ul. Dąbrowskiego 8/24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z realizacją zgłoszenia przejazdu osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej możliwości poruszania się. Wysyłając dane przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia wniosku o udzielenie przejazdu osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej możliwości poruszania się. Brak danych umożliwiających zidentyfikowanie (imię i nazwisko) oraz danych adresowych (e-mail lub adres korespondencyjny) uniemożliwiających skierowanie odpowiedzi na wniosek zgłoszenia przejazdu osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej możliwości poruszania się uniemożliwia jego przyjęcie i rozpatrzenie.

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tu.